II Ogólnopolska Konferencja QB

Artyści, wspólnoty, duchowni młodym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Qulturalne
Bierzmowanie, która odbędzie się 17 września 2022 r w godzinach od 9:00 do 15:00 w
Centrum Kultury Dobre Miejsce, przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawie.

Gdzie i kiedy

 • 17 września (sobota) 2022 w godz. 09:00-15:00
 • Dom rekolekcyjny Dobre Miejsce Dewajtis 3 (wej.A) 01-815 Warszawa

Aby wziąć udział w wydarzeniu i otrzymać szczegółowe informacje pobierz wejściówkę


Po kolejnym sezonie pracy 2021/22 w ramach inicjatywy skierowanej do bierzmowanych pod nazwą Qulturalne Bierzmowanie [QB] zapraszamy duchownych i świeckich liderów wspólnot, osoby którym bliska jest formacja młodych, organizatorów i współorganizatorów wydarzeń dla młodzieży do podsumowania dotychczasowych osiągnięć QB, dzielenia się najlepszymi praktykami i zaplanowania kolejnego sezonu pracy. 


Dla kogo:

 • liderzy wspólnot formacyjnych dla młodzieży;
 • katecheci i wychowawcy młodzieży;
 • księża przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania;
 • osoby decydujące o przebiegu formacji młodzieży na poziomie parafii, dekanatu, diecezji;
 • osoby zaangażowane w organizację wydarzeń kulturalnych we własnej parafii;
 • organizatorzy dotychczasowych i przyszłych wydarzeń QB.

Czego dowiesz się na konferencji:

 • jakie są najlepsze praktyki przy organizacji wydarzeń dla młodzieży z perspektywy artystów, duchownych i liderów wspólnot;
 • w jaki sposób zrealizować wydarzenie dla młodzieży w swojej parafii;
 • w jaki sposób QB może pomóc w ożywieniu wspólnot działających w twojej parafii.

Aby wziąć udział w wydarzeniu i otrzymać szczegółowe informacje pobierz wejściówkę

Szczegółowy Program Konferencji:

9:00 – 10:00 Eucharystia

10:00 – 11:00 Blok 1: Świeccy i Artyści 

 • Wprowadzenie, Wyzwania i owoce QB – Emil Niedziński, koordynator krajowy QB 
 • Skąd pozyskać nowe zespoły do QB? Fundacja Chrześcijańskie Granie – Michał Guzek
 • Czy można organizować wydarzenia kulturalno-religijne w objektach samorządowych? Przepisy, które umożliwiają taką aktywność. Rola muzyki chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej – Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa
 • Warszawa równa dla wszystkich – Stanisław Dratkiewicz Radny m.st. Warszawy
 • Dyskusja panelowa, pytania, odpowiedzi
 • Paneliści: Bogusław Łopuszyński Dyrektor Domu Kultury  „Arsus”, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Karol Nowacki (Zespół Rock and Fire, koordynator QB w diecezjach: Kaliskiej, Włocławskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Bydgoskiej),  Urszula Bednarczyk (zespół BeU, koordynator QB w diecezjach: Lubelskiej, Sandomierskiej, Zamojsko- Lubaczowskiej), 

Przerwa kawowa (15 min)

11:15 – 12:15 Blok 2: Wspólnoty 

 • Aby działać potrzebujemy się poznać i komunikować – o networkingu w Kościele opowie Weronika Romanik liderka MIM (Międzywspólnotowej Integracji Młodych)
 • Postcresima- Ewangelizacja oczami artysty – Artur Decyk, perkusista, wychowawca, ewangelizator 
 • Skauci Europy -charakterystyka –Adam Domagała
 • Ruchu Światło-Życie -charakterystyka, jak założyć nową wspólnotę?
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – propozycja formacji dla młodych, Karolina Błażejczyk

Przerwa kawowa (15 min)

12:30-13:30 Blok 3: Duchowni

 • QB oczami Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Kryteria eklezjalności wspólnot (dynamika ad intra, ad extra) – ks. Łukasz Przybylski
 • Rola kleryków w moderowaniu inicjatyw ewangelizacyjnych. QB, muzyka chrześcijańska jako narzędzie ewangelizacji – ks. Aleksander Michalak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
 • Rola katechety w aranżowaniu duszpasterstwa młodzieży oraz w organizacji QB- Mikołaj Grudziński- muzyk, katecheta
 • Rola muzyki chrześcijańskiej w duszpasterstwie młodzieży – ks Bogusław Jankowski Fundacja Chrześcijańskie Granie.

Paneliści: ks. dziekan ursuski Zbigniew Sajnógks. dziekan lasecki Grzegorz Jankowski

Aby wziąć udział w wydarzeniu i otrzymać szczegółowe informacje pobierz wejściówkę