Artyści, wspólnoty, duchowni- młodym

Qulturalne Bierzmowanie to formuła spotkań ewangelizacyjnych artystów z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Inicjatywa zyskuje aprobatę oraz błogosławieństwo kolejnych biskupów, naszym marzeniem jest by pewnego dnia mogła objąć wszystkie diecezje w Polsce.
Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania poprzez zorganizowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami w Domach Kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Dodatkowymi elementami spotkania są inscenizacje teatralne, wywiady oraz prezentacje multimedialne. Spotkanie poza świątynią jest okazją do potwierdzenia, że życie i wiara to nie są dwa odrębne światy.
Jak czytamy w Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa „owocne i twórcze spotkanie Ewangelii z kulturą prowadzi do prawdziwego postępu, (.) Odnowa ewangelizacji wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej” całość do przeczytania TU

 

Chcesz zorganizować QB u siebie?
Organizacja wydarzeń w formule Qulturalne Bierzmowanie wymaga zaangażowania trzech stron- duszpasterzy, lokalnych wspólnot oraz domu kultury . Inicjatorem organizacji wydarzenia może stać się również artysta. Nieodłącznym elementem spotkania jest koncert muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami. W zakładce kontakt znajdziesz koordynatora swojej diecezji, a jeśli jeszcze go nie ma- możesz nim zostać.

Z naszego doświadczenia wynika że optymalna skala spotkania to jeden dekanat czyli zwykle około dziesięciu parafii. Spotkanie organizowane jest w lokalnym Domu Kultury co zapewnia komfort oraz wysoką jakość odbioru muzyki a jednocześnie dobry kontakt z widownią oraz możliwość spontanicznego reagowania oraz aktywnego udziału widzów.
W ramach inicjatywy artyści chrześcijańscy z całej Polski, min. Magda Anioł,  Sąsiedzi+, Regau, dlaTego, Soudarion, BeU, Jedno, Porozumienie, Propaganda Dei, Fragua, Moja Rodzina, Zespół w składzie, Gospel Rain, Rock and Fire, Wiola Brzezińska.

w realizacji naszych przedsięwzięć dużą wagę przywiązujemy do jakości , zależy nam na wysokim poziomie tak wykonawczym i techniki scenicznej, a wszystko po to by wywrzeć jak najsilniejsze wrażenie i dotrzeć ze swoim przekazem do młodych odbiorców; właśnie dlatego najlepszymi gospodarzami QB są domy kultury
w przygotowaniu każdego wydarzenia ważna jest współpraca duchownych, muzyków i domu kultury, funkcję głównego koordynatora może przyjąć wyznaczony w dekanacie Ksiądz lub Dziekan osobiście; bardzo ważna jest tu komunikacja między duszpasterzami tak, aby dotrzeć z zaproszeniem do młodzieży w całym zakładanym obszarze

młodzi to pokolenie ekranów dlatego podczas naszych wydarzeń chcemy i powinniśmy docierać do słuchaczy wszystkimi kanałami:  świadectwo życia ma przemawiać do serca, wizualizacje i prezentacje dla oka, a muzyka .. ta porusza wszystkie sfery wrażliwości człowieka, niezwykle skutecznie wspierając przekaz Słowa Bożego