QB w dekanacie Bródnowskim 21 wrzesnia 2022

21 września na Warszawskim Bródnie odbyło się kolejne wydarzenie QB. Gospodarzem spotkania dla młodzieży był ks. dziekan Ryszard Ladzinski. Wydarzenie rozpoczęło się zebraniem się wszystkich przedstawicieli wspólnot i godpodarza w pomieszczeniu za sceną. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie ks. dziekana rozpoczął się koncert.

Spotaniie wspólnot przed QB. nie wszyscy zmieścili się w salce i na zdjęciu.
Rozpoczęcie QB przez dziekana bródnowskiego Ryszarda Ladzińskiego

Spotkanie zgromadziło około 100-ki młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w tym roku z parafii w tym dekanacie. W trakcie spotkania prezentowane były wspólnoty takie jak OAZA (diecezja warszawsko-praska) diakonia ewangelizacji i przedstawiciele praskiej pielgrzymki Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła.

Ruch Światło-Życie, diakonia ewangelizacji
Przedstawicielki Praskiej Pieszej Pielgrzymki z opiekunem ks. Rafałem Golińskim

Muzycznie wydarzenie oprawił zespół dlaTego. Spotkanie odbyło się w Dom Kultury Świt i musiało podobać się zgromadzonej młodzieży gdyż rozmowy z liderami wspólnot i artystami trwały jeszcze długo po koncercie.